E-Çözümler

e-Defter

E-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan uygulamaların bütünüdür.

E-Fatura

e-Fatura olarak kısaltılan elektronik fatura uygulaması, faturanın elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği formatta ve yöntemde düzenlenmiş halidir. Matbu formattaki faturayla aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Fatura, kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilen, kısaca elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir.

e-Fatura
e-Arşiv

E-Arşiv Fatura

e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu), serbest meslek erbaplarının düzenlediği makbuzların elektronik ortamda, GİB’in belirlediği formatta ve yöntemde düzenlenmiş halidir. Matbu formattaki makbuzla aynı hukuki niteliklere sahiptir.​

E-İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile benzer özelliklere sahip fakat elektronik ortamda düzenlenen bir çözümdür. Sevk irsaliyesi kullananlar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapanlar elektronik ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar.

e-İrsaliye

E-Muhasebe

e-Muhasebe, muhasebenin elektronik ortamda yapılan versiyonudur. Ön muhasebe ise muhasebenin ilk aşamasıdır. Nakit paranızı, çek ve senetlerinizi, banka hesaplarınızı, müşterilerinizi ve tüm bu unsurlara ait hareketleri bir e-muhasebe programı ile kolayca yapabilirsiniz.

E-İhracat

Herhangi bir ürün ya da hizmeti yurtdışında bulunan bir müşteriye satma işlemine ihracat denir. E-ihracat ise bu işin internet üzerinden yapılmasıdır. Yani ürününüzü veya hizmetinizi dijital mecralar üzerinden yurtdışına satarsanız, e-ihracat yapmış olursunuz.

e-Bilet

E-Bilet

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir. 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte kara ve deniz yolu ile şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığında elektronik bilet kullanımı başlamıştır.