Dijital Dönüşüm

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümdür. Workcube, özgün olarak geliştirdiği QPIC-R metodolojisi ile işinizi ve müşterilerinizin beklentisini merkeze alarak dijital dönüşüm için hazır olup olmadığınızı, çekirdek yeteneklerinizi, süreçlerinizi iş modelinizi inceliyoruz.

  • Sektör ve Rekabet Bilgisi
  • İşletmenin Değer Önermesi ve Çekirdek Yeteneği
  • İş Modeli ve Strateji
  • İş Fonksiyonları ve İş Akışları
  • Örgütsel Yapı ve Organizasyon
  • ICT Alt Yapısı
  • Zaman-Değer Matrisi

Çalışmanın sonucunda “İşletmenize Özel Dijital Dönüşüm Projeniz” ortaya çıkarıyoruz.

Gramoni olarak size tehditleri fırsatlara dönüştürme gücü kazandırıyoruz. Standart ürün ve hizmetlerden sonuç bazlı iş modellerine geçişinizi kolaylaştırarak hizmet ekonomisinde başarılı olmanıza yardım ediyoruz. Dijitalleşmeye karar verdiyseniz süreçlerinizi yönetmek için yanınızdayız.