Workcube İnşaat Çözümü, bugüne kadar operasyonlarını proje yönetimi yazılımlarının fonksiyonlarıyla yönetmeye çalışan İnşaat&Gayrimenkul sektörüne ERP, CRM, SCM, İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarının tümünü proje yönetimi ile %100 entegre biçimde sunar.

Workcube İnşaat Çözümü ile İnşaat ve Gayrimenkul şirketleri tüm süreçlerini tek bir sistem üzerinden yönetebilir. Satar, satın alır, proje yürütür, iş gücünü yönetir, üretir, ürettirir, tanıtır ve kazanır. Workcube İnşaat Çözümüne erişmek için sadece bir internet bağlantısı ve bilgisayar yeterlidir. Bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun tüm proje ekipleriniz aynı sistem üzerinde çalışır; veriler, süreçler ve yönetim merkezileşir.

İnşaat Sektörü için Neler Sağlıyoruz?

 • Proje ve İş Yönetimi, Workcube ERP, CRM, SCM fonksiyonlarıyla %100 bütünleşik proje yönetimi sunar. Workcube İnşaat Çözümü; proje ve iş yönetimi modülü, bütçe, fatura, harcamalar, finans, muhasebe, stok, sipariş yönetimi, ödemeler, satın alma v.b. diğer Workcube modülleri ile tam bir entegrasyon içindedir. Proje modülündeki bilgiler otomatik olarak diğer modüllere aktarılır ve bu sayede veri girişi belirgin bir biçimde azalmış olur.
 • Sınırsız Sayıda Proje Yönetirsiniz, Workcube’de sınırsız sayıda projeyi yönetebilir bu projeleri birbirleriyle ilişkili hale getirebilirsiniz.
 • Proje Gelir ve Giderlerinizi Yönetirsiniz, Workcube ile projeleriniz içerisinde gerçekleşen tüm satış, satın alma, fatura, finansal işlemler, hak edişler, harcamalar, iş gücü ve malzeme maliyetleri kayıt altına alınır.
 • Zamanınızı ve Kaynaklarınızı Yönetirsiniz, Workcube projelerinizdeki tüm fiziki varlıkları kayıt altında tutmanıza ve planlı şekilde kullanmanıza imkan tanır. Etkin zaman yönetimi araçları sayesinde hangi işe hangi çalışanın ne kadar zaman ayırdığını takip eder, gerçek iş gücü maliyetlerinizi ve proje çalışanlarının, taşeronlarınızın performanslarını ölçebilirsiniz.
 • Projelerinizi Gerçek Zamanlı Takip Edersiniz, Workcube ile projelerinizin seyri, gelirleri, giderleri, malzeme ve iş gücü maliyetleri, hakedişler, masraflar, tamamlanan işler, malzeme ve ihtiyaçlar hakkında gerçek zamanlı raporlar elde edersiniz.
 • Projelerinize Sınırsız Sayıda Çalışan ve İş Ortağını Dahil Edersiniz, %100 Web tabanlı bir çözüm olan Workcube, proje içerisinde yer alan tüm çalışanları, iş ortaklarını (bayi, taşeron, tedarikçi v.b.) ve hatta müşterileri bir arada iş yapabilir hale getirir. Farklı coğrafyalardan kişi ve kurumların ortaklaşa proje yürütmesini ve sürekli iletişim içerisinde olmasını sağlar. Tüm proje toplantıları, email ve yazışmaları kayıt altına alınır. Müşteriler proje seyrini, işlerinin ne aşamada olduğunu rahatlıkla online olarak gerçek zamanlı takip eder.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi, Workcube İnşaat Çözümü içerisinde yer alan CRM modülleri projelerinizin satışı için ihtiyaç duyacağınız detaylı müşteri profili ve ilişki takibi imkanını sunar. Müflterileriniz ile ilişkilerinizi geliştirirken, satış fırsatları süreçlerinizi daha etkin yönetebilirsiniz. Workcube İnşaat Çözümü, CRM içerisinde yer alan kampanya modülü sayesinde telefon, direct mail, web, kablosuz cihazlar, e-mail, direct satış ve partner networku gibi, müşteri ile ilişki içerisinde olunan tüm kanallarda müşterilerinize özel kampanyalar dizayn eder, kolaylıkla yönetir ve sonuçlarını takip edersiniz. Workcube İnşaat Çözümü, CRM’in sunduğu detaylı satış, pazarlama ve servis analiz ve raporları sayesinde işletmenizin ve projelerinizin performansını net bir biçimde ölçebilir, yapılması gereken değişiklikleri kolaylıkla görebilir, hızlı kararlar alır ve uygulamaya koyarsınız.
 • Finans&Muhasebe&Fatura, Workcube İnşaat Çözümü içerisinde yer alan, birbirileriyle ve diğer Workcube modülleriyle tam entegre biçimde çalışan Finans, Muhasebe, Bütçe, Fatura modülleri şirketinizin ve projelerinizin gelir ve giderlerini, nakit akışını en etkin şekilde yönetmenize imkan tanır. Finans modülü cari, kasa, banka, çek-senet gibi klasik finans yönetimi fonksiyonlarının yanı sıra yapılan tüm satınalma ve harcamaların etkin biçimde yönetilmesini sağlayan masraf yönetimi modülü ile geleceğe dair finansal senaryo kurguları yaparak nakit akışınızı daha iyi takip etmenizi sağlayan Finansal Senaryo modüllerine de sahiptir. Uluslar arası ve Türk muhasebe standartlarına uygun her türlü finansal tablo ve defter kaydı için Workcube Muhasebe modülü Finans ve fatura modülleri ile tam entegre çalışarak tüm yasal hesaplama ve belgelerin (e-bildirge kolaylığı dahil) hazırlanmasına olanak tanır. Workcube farklı dil, para birimi ve vergi hesaplarını desteklemesi sayesinde uluslar arası pazarda veya uluslararası müşterilerle iş yapan tüm şirketler için uygun bir çözümdür.
 • Bütçe Planlama, Her bir projeye özel bütçe hazırlamak yoğun zaman alan bir iştir. Workcube İnşaat Çözümü, Bütçe modülü proje bütçelerini ve kendi kurum içi genel bütçenizi takip etmenizi sağlar. Tüm planlar sistemde kayıtlı olduğu için ilgili herkes bütçeler üzerinde geriye dönük kontroller yapabilir. Bütçe planlarınız standarda oturur, hazırlanması ve yönetilmesi çok kolay hale gelir. Workcube İnşaat Çözümü, Bütçe Modülünde hazırladığınız bütçeleri PDF’e, Microsoft Office ve Open Office dosyalarına dönüştürebilir, çıkış alabilir, e-Mail olarak gönderebilirsiniz.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Workcube İnşaat Çözümü içerisinde yar alan kapsamlı İnsan Kaynakları Yönetimi modülleri çalışanlarınızın tüm kişisel ve özlük bilgilerini, maaş, bordro işlemlerini yönetmenizi, işe almalarınızı merkezileştirmenizi, etkin kariyer ve rotasyon yönetimi sağlamanızı, çalışanlarınızın performansını 360 derece değerlendirebilmenizi, farklı şirket, şube ve lokasyonlarda yer alan tüm çalışanlarınıza ait bilgileri merkezi olarak yönetmenizi sağlar.
 • Anlaşma (Kontrat) Yönetimi, Workcube anlaşma yönetimi modülü müşterilerinizle ve alt taşeronlarınızla, danışmanlar, ajanslar v.b. tüm 3. parti kişi ve kurumlarla yaptığınız kontratları kaydetme, depolama, yönetme imkanı sunan benzersiz bir modüldür. Anlaşma modülünde anlaşma kuralları direkt olarak fatura, finans modülü ile ilişkilidir. Bu sayede satış ve satın almaların kontrat koşullarına %100 uygunluğu sağlanır.
 • Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi, Workcube İnşaat Çözümü, satın alma modülü gerek şirketiniz gerekse projeleriniz adına yaptığınız tüm ürün ve hizmet satın almalarını en etkin ve optimum maliyetle yönetmenizi sağlar.
 • Dijital ve Fiziki Varlık Yönetimi, Workcube İnşaat Çözümü bileşenleri arasında yer alan Dijital ve Fiizki Varlık Yönetimi Modülü, şirketinizdeki tüm doküman ve dijital varlıkları (proje çizimleri, nazım planlar, proje formları, yazışmalar v.b.) güvenli bir biçimde merkezi bir veri tabanı üzerinde depolamanızı ve coğrafyadan bağımsız olarak tüm çalışanlarınızla paylaştırmanızı sağlar. Video ve ses kayıtları dahil istenen her uzantıda ve formatta dokümanın upload edilebildiği Workcube’de dijital varlıklar arasından detaylı arama yapmak mümkündür. Fiziki Varlık Yönetimi fonksiyonu, farklı projelerde kullanılan her türlü fiziki varlığınızın (motorlu taşıtlar, iş makineleri, IT varlıkları v.b.) kayıtlarının tutulması ve tüm tamir-bakım işlerinin merkezi olarak yürütülmesini sağlar. Varlıklar departman, proje ve kişiler ile ilişkilendirilir. Varlığın alındığı yer, garanti bilgisi, servis firma bilgisi, yapılacak periyodik bakım detayları v.b. her türlü bilgi kaydedilebilir.