E-İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

E-İmzanın Uygulama Alanları: Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

E-İmza Uygulamalar

 • Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
 • Kurumlar arası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
 • Sosyal güvenlik uygulamaları
 • Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli – hastaneler – eczaneler)
 • Vergi ödemeleri
 • Elektronik oy verme işlemleri
 • İnternet bankacılığı
 • Sigortacılık işlemleri
 • Kağıtsız ofisler
 • e-Sözleşmeler
 • e-Sipariş

Mobil İmza Nedir?

15 Ocak 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 5070 sayılı Elektronik imza kanunu kapsamında ıslak imza ile eşdeğer olan sayısal imza sistemidir.

Mobil İmza Uygulama Alanları

Ofisten yapılması zorunlu görünen birçok işin bulunduğumuz herhangi bir yerden de yapılabilmesini sağlıyor. Bu uygulama ile imzalanması gereken dokümanları online olarak oluşturmanın yanı sıra, kolayca düzenleyebilir, onaya gönderebilir, elektronik veya mobil imza ile hızlıca onay alabilirsiniz.

Mobil İmza Uygulamalar

 • Personel maliyetlerinin azaltılması
 • Fiziksel kayıt maliyetlerinde (kağıt, yazıcı, arşiv vb.) azalma
 • İmza süreçlerinde hız ve güvenliğin artması
 • Her yerden online bağlantı ile ofis bağımlılığının azaltılması
 • Onay sırası ile sıralı imzalama işlevleri
 • Otomatik gecikme bildirimleri ile işlerin takibi ve hızlanması
 • E-imza ve mobil imza ile sağlanan hukuki geçerlilik
 • İhtiyaca yönelik esnek tasarım ile kurumun ihtiyaç duyduğu imzalama altyapısının sağlanması
 • Merkezi çözüm ile bir veya birden fazla şirket için ortak çözüm altyapısının sağlanması
 • Doküman formatından bağımsız imzalama
 • KVKK ve benzeri kanunlar için güvenli ve denetlenebilir yapı oluşturulması
 • Otomatik belge yönetimi ile belgelerin yaşam sürelerinin takibinin yapılması ve güvenli belge arşivleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz