Check–Up/Hızlandırılmış Denetim (Accelerated Audit)

Workcube’un kullanım hakkına sahip olmak, iyi kullanmak ve yüksek yarar üretmek anlamına gelmez. Çoğunlukla işletmeler yönetim problemlerine yazılımların sihirli değneği ile çözüm bulacağını düşünür. Oysa işletmede tutarlılığı sağlamak tutarlı veri ve tutarlı Workcube kullanımı ile mümkündür.

 

Workcube Catalyst kullanıcısı işletmelere; kullandıkları sistemdeki ve verilerdeki yanlışların ve eksiklerin zamanında tespit edilmesini, işin değişmesi ve dönüşmesi ile ortaya çıkan yeni ihtiyaçların belirlenmesini ve tüm bunlar için gerekli aksiyonların alınmasını sağlayacak şekilde 3 konuda hızlandırılmış denetim hizmeti sunulur.

 

  • Mali Denetim
  • Operasyonel Denetim
  • Organizasyonel Denetim

Gramoni tarafından verilen bu hizmet ile hem yasal sorumluluklarınız kapsamında insan hatası (veya manipülasyonu) ile oluşabilecek muhasebe finans işlemlerinizdeki tutarsızlıkların tespit edilmesi ve düzeltilmesi, hem de kullandığınız sistem verimliliğinin ve kurumunuz yapısına uygunluğunun tam ve eksiksiz olması hedeflenir. Hizmetimiz ayrıca İşletmenizde, sektörünüzde veya iş yaptığınız coğrafyada yaşanan değişim ve gelişimlerle paralel olarak ortaya çıkabilecek yeni fonksiyonel ihtiyaçların (e-devlet ve yasal mevzuatta oluşan değişimler, global pazara açılma, organizasyon yapınızda yaşanan değişimler v.b.) mevcut yapıya en doğru şekilde uyarlanmasını, eklenmesini garanti altına alır.